"Coaching? Voor wie?"

Het antwoord op deze vraag is heel simpel! Coaching is toegankelijk voor
IEDEREEN!

 

MDM-coaching verwelkomt iedereen die hulp zoekt om bepaalde problemen of moeilijkheden te overkomen. 

Zo kan je bij MDM-coaching terecht voor een intensieve begeleiding alsook voor een specifiek vraagstuk! 


Jij bepaalt de doelen alsook het tempo! 


Voorbeelden van moeilijkheden waarbij coaching een oplossing kan bieden: 
 

Balans werk en privé optimaliseren

Ontwikkelen en/of verhogen van zelfzekerheid 

Assertiviteitsbegeleidingen

Omgaan met algemene moeilijkheden in het leven

Leren jezelf zijn

Communicatietrainingen 

Piekergedachten en angsten

Begeleiding na Burn-out 

.....

 


 

Een coach is niet actief als een oplossing-gever maar eerder als een begeleider die je bijstaat in het proces naar een sterkere versie van jezelf. 

Om je op een professionele manier te kunnen begeleiden is het belangrijk dat er een goede vertrouwensband wordt gecreëerd. Om dit te respecteren zal MDM-coaching de privacy van elke cliënt respecteren en zich houden aan het beroepsgeheim

Het coachingsproces start met een kennismakingsgesprek. Hier leren we elkaar kennen en nemen we een duik in jouw leven, het 'hier en nu'. Hierna gaan we het effectieve vraagstuk omtrent de moeilijkheid verkennen en gaan we, in een later stadium, samen jouw doelen opstellen en hier een actieplan voor ontwikkelen. Tijdens de sessies zal er gewerkt worden met denkoefeningen, werkmateriaal en zal je eveneens opdrachten meekrijgen om je aangeleerde kennis te oefenen. 

In samenspraak bepalen we de duur van het coachingstraject en plannen we gesprekken op regelmatige basis, indien dit gewenst is. 

 

 

MDM-coaching specialiseert zich eveneens in de hulpverlening van jongeren en gezinnen die geconfronteerd worden mentale/psychiatrische moeilijkheden en de bijhorende gevolgen. 

Bekijk hieronder de verschillende vormen van coaching

"Hoe werkt een coaching?"

Untitled

Persoonlijk Coaching gesprek

In een face to face gesprek gaan we samen op zoek naar een betere versie van jezelf. In het kader van LMNTS voorzien we een veilige en ontspannen omgeving om aan al jouw doelen/werkpunten te werken.

Deze contacten kunnen ook buitenshuis plaatsvinden (terras, wandeling, brasserie, ..)

Computer Guidance Software

Coaching via Chat/ Telefoon

Soms kan spreken over jezelf moeilijk zijn in een face to face format. Om meer veiligheid en mogelijkheden te scheppen, bieden we de mogelijkheid om via telefoon of online-platformen gesprekken te voeren. Deze manier van werken is geschikt voor zowel jong als oud

Family with Tablet

Gezinscoaching

Voor alle gezinnen die samen willen werken aan hun gezinssfeer! 
Loopt de communicatie moeilijk? Zijn er moeilijkheden bij opvoeding? Is er nood aan herstel van harmonie? Willen jullie samen als gezin bepaalde doelen/evenwichten bereiken? 


 

Steungroep

Praatgroepen

Doorheen het jaar organiseert MDM-coaching verschillende praatsessies over diverse thema's. Het doel is om mensen in contact te brengen met bepaalde thematieken alsook met elkaar. Via experts, ervaringsdeskundigen, interactieve sessies proberen we een veilige en leerrijke omgeving te creëren.